Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Særlige retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv:

Der vil som udgangspunkt primært være tale om træningsrelaterede aktiviteter for idrætsforeninger.

Det forudsættes, at der ikke er adgang til klubhuse, spejderhytter mv. herunder omklædningsfaciliteter før og efter den udendørs aktivitet.

Klubhuse mv. kan dog holdes åbent for administrativt arbejde og fx cafe/kantine, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger overholdes.

Den pågældende idrætsforening/-facilitet eller anden forening kan foretage en inddeling af banearealer eller andre udendørs arealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelingen konkret skal foretages (fx med snore, keg-ler, optegning mv.).

Træningen/aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for forsamlingsfriheden, samt i relevant omfang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger.

Ingen samling før eller efter undervisning/træning/aktiviteten mv.

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de rengøres undervejs eller efter brug.

DIF/DGIs retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter følges, og der kan i øvrige udendørs aktivitetstyper skeles til disse retningslinjer.

Her finder du de officielle udmeldinger fra DGI.

Herudover opfordres foreningerne til at kontakte eget specialforbund under DIF eller kontakte DGI, med henblik på eventuelle særlige retningslinjer for den enkelte idrætsdisciplin.
Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til DIF, DGI og DBU’s fælles retningslinjer, herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så alle medlemmer får gavn af genåbningen.

Det vurderes under disse hensyn at være forsvarligt, at danskerne genoptager udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv i det omfang det kan forenes med overholdelse af retningslinjerne i denne vejledning.

Det er afgørende, at alle idrætsforeninger/-faciliteter, øvrige foreninger mv. prioriterer overholdelse af retningslinjerne, så sundheden hos alle involverede medlemmer, ansatte og frivillige ikke bringes i fare, og så befolkningen igen føler sig trygge ved at dyrke udendørs aktiviteter i idræts- og foreningsliv.

Ovenstående tiltag realiseres fra udendørs idræts- og foreningsliv mv. fra genåbningen den 12.05.2020

Læs mere om særlige retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv

Indendørs idrætsgrene kan afhente deres udstyr efter aftale med Idrætsanlægget. Foreningerne/medlemmerne skal selv opbevare udstyret, indtil der igen åbnes for kommunens indendørs faciliteter.

Kontakt GI@glostrup.dk for spørgsmål og aftaler om afhentning af udstyr.

 

Opdateret den 15.05.2020